بیلبورد شهر
بیلبورد شهر

 سیاست حفظ حریم خصوصی

اپلیکیشن بیلبورد شهر برای ثبت اگهی و نمایش اگهی نیاز به دسترسی به مکان شما دارد تا بتواند نزدیکترین و مناسب ترین اگهی ثبت شده را برای شما نمایش دهد ( اطلاعات موقیت مکانی اگهی ثبت شده کاربر در اختیار شرکت ثالث قرار نمیگیرد )، شما میتوانید در اپلیکیشن بیلبورد شهر خیلی ساده بیلبورد خود را ثبت و یا بیلبورد مناسب خود را بیابید.

ما هیچ استفاده ای از شماره کاربر بجز درج در آگهی نمیکنیم ، به شرکت های ثالث نمیفروشیم ، اطلاعات مشخصات فردی کاربر ( نام و نام خانوادگی )و ادرس کاربر و ادرس ایمیل نزد ما محفوظ بوده و صرفا جهت درج در آگهی می باشد