بیلبورد شهر
تصویری موجود نمی‌باشد

تأثیر بیلبورد بر افکار عمومی

تاثیر بیلبورد عده ای تصور میکنند با پیشرفت تکنولوژی بیلبورد ها تاثیر خود را بر افکار عمومی از دست داده اند. من میخواهم قدرت تبلیغات بیلبورد را از دیدگاه یک فیلم بیان کنم.  سه بیلبورد خارج از شهر نقد و برسی فیلم سینمایی با موضوع قتل یک دختر فیلم سینمایی سه بیلبورد خارج از شهر […]